Najnowsze szkolenia w roku 2019

Szczególnie polecamy następujące szkolenia:

Symbol szko-
lenia
TematUczestnicyLiczba godzin / dniForma szkoleniaTermin szkolenia
SJ-1IATF 16949:2016 wymagania normy
Kierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości8/1Wykłady23.04.2019
13.12.2019
495 pln netto
SJ-2Auditor wewnętrzny wg normy IATF 16949:2016
Kierownictwo firm, specjaliści, kandydaci na auditorów16/2Wykłady Ćwiczenia11-12.04.2019
19-20.09.2019
900 pln netto
SŚ-1Audit wewnętrzny środowiskowy systemu zarządzania EMAS
Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych8/1Wykłady, ćwiczenia, test17.05.2019
05.12.2019
495 pln netto
SB-1Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018
Zarząd, kierownictwo firmy8/1Wykłady04.03.2019
11.10.2019
495 pln netto
SB-2Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN ISO 45001:2018 z uwględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018
Kierownictwo firm, specjaliści, kandydaci na auditorów16/2Wykłady Ćwiczenia04-05.04.2019
19-20.09.2019
900 pln netto
SZ-1Zintegrowany System Zarządzania wg wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018
Zarząd, kierownictwo firmy8/1Wykłady25.03.2019
09.09.2019
495 pln netto
SZ-2Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018
Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia28.01.2019
29.11.2019
495 pln netto
SZ-3Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011
Kierownictwo firm, specjaliści, kandydaci na auditorów16/2Wykłady, Ćwiczenia14-15.03.2019
3-4.10.2019
900 pln netto
SL-1System Zarządzania w laboratoriach wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Kierownicy, Pracownicy laboratoriów8/1Wykłady Ćwiczenia15.03.2019
08.11.2019
495 pln netto
SL-2Szkolenie auditorów Systemów Jakości w Laboratorium z uwględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018-08
Kandydaci na auditorów16/2Wykłady Ćwiczenia09-10.05.2019
09-10.12.2019
900 pln netto
SD-1Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Kierownicy, specjaliści16/2Wykłady Ćwiczenia03-04.06.2019
26-27.09.2019
900 pln netto
SD-2Zintegrowane zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy16/2Wykłady12.04.2019
08.11.2019
495 pln netto
SE-1System Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2018-09
Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady, ćwiczenia26.04.2019
495 pln netto
SE-2Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2018-09
Kandydaci na auditorów32/4Wykłady, ćwiczenia, egzamin05-06.09.2019
12-13.09.2019
1500 pln netto
SE-3Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2018-09
Kandydaci na auditorów16/2Wykłady ćwiczenia, test04-05.03.2019
900 netto
SBŻ-1System Bezpieczeństwa Produkcji Żywności. Wdrażanie systemu wg wymagań PN-EN ISO 22000:2018-08
Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady15.04.2019
06.09.2019
495 pln netto
SBJ-1System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy8/1Wykłady07.06.2019
21.11.2019
495 pln netto
SZSZ-1"Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018
Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady ćwiczenia14-15.03.2019
12-13.09.2019
900 netto
SZSZ-2Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018
Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady ćwiczenia28-29.03.2019
04-05.10.2019
900 netto
SZSZ-3Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN ISO 45001:2018 z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011:2018
Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady ćwiczenia09-10.05.2019
14-15.11.2019
900 netto
SZSZ-4Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011:2018
Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady ćwiczenia13-14.06.2019
28-29.11.2019
900 netto
SZSZ-5Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN ISO 45001:2018 z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011:2018
Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady ćwiczenia27-28.06.2019
12-13.12.2019
900 netto
SZSZ-6Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN ISO 45001:2018 z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011:2018
Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady ćwiczenia14-15.02.2019
19-20.09.2019
900 netto
SZR-1Kontekst organizacji i zarządzanie ryzykiem
Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady29.03.2019
25.10.2019
495 netto
SKO-1Kontekst organizacji
Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady10.05.2019
15.11.2019
495 netto
SMS-1Metody statystyczne
Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady17.05.2019
22.11.2019
495 netto

Legenda:
SJ - Jakość, SŚ - Środowisko, SB - Bezpieczeństwo, SE - Energia, SZ - System Zintegrowany, SL - Laboratoria, SBŻ - bezpieczeństwo żywności, SD - systemy doskonalenia, SBJ - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, SZR - System Zarządzania Ryzykiem, SKO - Systemy – Kontekst organizacji, SMS - Systemy – Metody statystyczne.
Podane terminy są uzależnione od ilości zainteresowanych uczestników i mogą ulec zmianie.
Zobacz pozostałe szkolenia


Symbol szko-
lenia
TematUczestnicyLiczba godzin / dniForma szkoleniaTermin szkolenia
JAKOŚĆ
SJ-1IATF 16949:2016 wymagania normyKierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości8/1Wykłady23.04.2019
13.12.2019
495 PLN netto
SJ-2Auditor wewnętrzny wg normy IATF 16949:2016Kierownictwo firm, specjaliści, kandydaci na auditorów16/2Wykłady Ćwiczenia11-12.04.2019
19-20.09.2019
900 PLN netto
SJ-3Systemy Zarządzania Jakością wg wymagań norm ISO serii 9000:2015Zarząd, kierownictwo firmy8/1Wykłady11.02.2019
22.02.2019
495 PLN netto
SJ-4Uwarunkowania i wymagania w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania wg norm ISOKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia01.03.2019
18.10.2019
495 PLN netto
SJ-7Techniki i metody statystyczne w Systemie Zarządzania JakościąKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia05.04.2019
15.11.2019
495 PLN netto
SJ-8Statystyczne metody oceny procesu produkcyjnego (SPC) uwzględniające statystyczne metody rozwiązywania problemówKierownicy, specjaliści16/2Wykłady Ćwiczenia09-10.05.2019
12-13.11.2019
900 PLN netto
SJ-10Analiza możliwych błędów i ich następstw (FMEA)Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia20.05.2019
04.11.2019
495 PLN netto
SJ-12Najczęściej stwierdzane niezgodności podczas auditów systemów zarządzania wg wymagań norm ISO serii 9000Kierownicy, specjaliści, auditorzy wewnetrzni8/1Wykłady26.04.2019
25.11.2019
495 PLN netto
SJ-14Psychologiczne aspekty oddziaływania na jakośćKierownicy, specjaliści8/1Wykłady24.05.2019
08.11.2019
495 PLN netto
SJ-16Koszty jakości jako element Systemu Zarządzania JakościąKierownicy, specjaliści8/1Wykłady, ćwiczenia15.05.2019
21.10.2019
495 PLN netto
SJ-17Doskonalenie jakościKierownicy, specjaliści8/1Wykłady10.04.2019
18.10.2019
495 PLN netto
SJ-5Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015Kierownicy, specjaliści8/1wykłady, ćwiczenia01.02.2019
16.09.2019
495 PLN netto
SJ-13Kurs Pełnomocników ds. JakościKandydaci na Pełnomocników32/4Wykłady, ćwiczenia, egzamin18-19.04.2019
25-26.04.2019
10-11.10.2019
17-18.10.2019
1500 PLN netto
SJ-15Plany jakościKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia24.05.2019
13.12.2019
495 PLN netto
SJ-6Metodyka opracowywania dokumentacji systemu wg wymagań norm ISO serii 9000Osoby opracowujące dokumentację systemu, kierownicy, specjaliści16/2Wykłady Ćwiczenia27-28.06.2019
07-08.10.2019
900 PLN netto
SJ-9Badanie zadowolenia klientaKierownicy, specjaliści8/1Wykłady07.06.2019
06.09.2019
495 PLN netto
SJ-18Strategiczna karta wynikówKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia14.06.2019
20.11.2019
495 PLN netto
SZSZ-1Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015 z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018 Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady Ćwiczenia14-15.03.2019
12-13.09.2019
900 PLN netto
ŚRODOWISKO
SŚ-1Audit wewnętrzny środowiskowy systemu zarządzania EMASKierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych8/1Wykłady, ćwiczenia, test17.05.2019
05.12.2019
495 PLN netto
SŚ-2Systemy Zarządzania Środowiskowego zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015Zarząd, kierownictwo firmy8/1Wykłady11.03.2019
27.09.2019
495 PLN netto
SŚ-3Uwarunkowania i wymagania w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady05.04.2019
27.09.2019
495 PLN netto
SŚ-4Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady, ćwiczenia10.06.2019
06.12.2019
495 PLN netto
SŚ-5Wymagania i monitoring w Systemie Zarządzania ŚrodowiskowegoKierownicy, specjaliści8/1Wykłady24.06.2019
18.10.2019
495 PLN netto
SŚ-6Identyfikacja i kwalifikacja aspektów środowiskowych, Programy Zarządzania ŚrodowiskowegoKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia18.03.2019
18.11.2019
495 PLN netto
SŚ-7EMAS w małych i średnich przedsiębiorstwachKierownicy, specjaliści, przedstawiciele zespołów wdrażających8/1Wykłady, ćwiczenia22.03.2019
27.09.2019
495 PLN netto
SŚ-8Opracowanie deklaracji środowiskowej systemu EMASKierownicy, specjaliści, Pełnomocnicy ds. Jakości,8/1Wykłady10.05.2019
06.12.2019
495 PLN netto
SZSZ-2Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018 Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady Ćwiczenia28-29.03.2019
04-05.10.2019
900 PLN netto
ENERGIA
SE-1System Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2018-09Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady, ćwiczenia26.04.2019
495 PLN netto
SE-2Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2018-09Kandydaci na auditorów32/4Wykłady, ćwiczenia, egzamin05-06.09.2019
12-13.09.2019
1500 PLN netto
SE-3Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001:2018-09Kandydaci na auditorów16/2Wykłady ćwiczenia, test04-05.03.2019
900 netto
BEZPIECZEŃSTWO
SB-1Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-ISO 45001:2018Zarząd, kierownictwo firmy8/1Wykłady04.03.2019
11.10.2019
495 PLN netto
SB-2Szkolenie auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN ISO 45001:2018 z uwględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018Kierownictwo firm, specjaliści, kandydaci na auditorów16/2Wykłady Ćwiczenia04-05.04.2019
19-20.09.2019
900 PLN netto
SB-3Wyznaczanie zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego, Plany Zarządzania BHPKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia05.04.2019
25.10.2019
495 PLN netto
SB-4Bezpieczeństwo produktów, dyrektywy nowego i globalnego podejściaKierownicy, specjaliści8/1Wykłady03.06.2019
25.10.2019
495 PLN netto
SYSTEM ZINTEGROWANY
SZ-1Zintegrowany System Zarządzania wg wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018Zarząd, kierownictwo firmy8/1Wykłady25.03.2019
09.09.2019
495 PLN netto
SZ-2Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia28.01.2019
29.11.2019
495 PLN netto
SZ-3Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011Kierownictwo firm, specjaliści, kandydaci na auditorów16/2Wykłady, Ćwiczenia14-15.03.2019
3-4.10.2019
900 PLN netto
SZ-4Rola i zadania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania wg nowych wymagań ISO 9001:2015 i 14001:2015Kandydaci na Pełnomocnikówds. Systemów Zarzadzania32/4Wykłady Ćwiczenia Egzamin07-08.02.2019
14-15.02.2019
1500 PLN netto
SZSZ-3Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN ISO 45001:2018 z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011:2018 Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady Ćwiczenia09-10.05.2019
14-15.11.2019
900 PLN netto
SZSZ-4Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011:2018 Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady Ćwiczenia13-14.06.2019
28-29.11.2019
900 PLN netto
SZSZ-5Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN ISO 45001:2018 z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011:2018 Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady Ćwiczenia27-28.06.2019
12-13.12.2019
900 PLN netto
SZSZ-6Szkolenie auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-EN ISO 45001:2018 z uwzględnieniem wytycznych normy ISO 19011:2018 Kierownicy, specjaliści, audytorzy, kandydaci na auditorów wewnętrznych16/2Wykłady Ćwiczenia14-15.02.2019
19-20.09.2019
900 PLN netto
LABORATORIA
SL-1System Zarządzania w laboratoriach wg wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Kierownicy, Pracownicy laboratoriów8/1Wykłady Ćwiczenia15.03.2019
08.11.2019
495 PLN netto
SL-2Szkolenie auditorów Systemów Jakości w Laboratorium z uwględnieniem wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018-08 Kandydaci na auditorów16/2Wykłady Ćwiczenia09-10.05.2019
09-10.12.2019
900 PLN netto
SL-3Dokumentacja systemu jakości w laboratoriach badawczych i pomiarowychPracownicy laboratoriów8/1Wykłady Ćwiczenia12.04.2019
02.12.2019
495 PLN netto
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
SBŻ-1System Bezpieczeństwa Produkcji Żywności. Wdrażanie systemu wg wymagań PN-EN ISO 22000:2018-08Kierownicy, specjaliści8/1Wykłady15.04.2019
06.09.2019
495 PLN netto
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
SBJ-1System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06Kierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy8/1Wykłady07.06.2019
21.11.2019
495 PLN netto
SZKOLENIA DOSKONALĄCE
SD-1Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwieKierownicy, specjaliści16/2Wykłady Ćwiczenia03-04.06.2019
26-27.09.2019
900 PLN netto
SD-2Zintegrowane zarządzanie ryzykiem operacyjnymKierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy16/2Wykłady12.04.2019
08.11.2019
495 PLN netto
SD-3Zarządzanie ciągłością działaniaKierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy8/1Wykłady07.06.2019
05.12.2019
495 PLN netto
SD-4Budowa Systemu Zarządzania Ciągłością DziałaniaKierownicy, specjaliści, pełnomocnicy, menadżerzy8/1Wykłady17.06.2019
13.12.2019
495 PLN netto
SD-5Lean management jako element redukcji kosztówZarząd, Kierownicy16/2Wykłady, ćwiczenia17.05.2019
22.11.2019
900 PLN netto
SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
SZR-1Kontekst organizacji i zarządzanie ryzykiemKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia29.03.2019
25.10.2019
495 PLN netto
SYSTEMY - KONTEKST ORGANIZACJI
SKO-1Kontekst organizacjiKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia10.05.2019
15.11.2019
495 PLN netto
SYSTEMY - METODY STATYSTYCZNE
SMS-1Metody statystyczneKierownicy, specjaliści8/1Wykłady Ćwiczenia17.05.2019
22.11.2019
495 PLN netto

Legenda:
SJ - Jakość, SŚ - Środowisko, SB - Bezpieczeństwo, SE - Energia, SZ - System Zintegrowany, SL - Laboratoria, SBŻ - bezpieczeństwo żywności, SD - systemy doskonalenia, SBJ - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, SZR - System Zarządzania Ryzykiem, SKO - Systemy – Kontekst organizacji, SMS - Systemy – Metody statystyczne.

1.Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia ze Zleceniodawcą terminu przeprowadzenia szkolenia. Grupy szkoleniowe nie powinny przekraczać 30 osób, a w przypadku warsztatów - 20 osób.
2.Wszystkie szkolenia otwarte odbywają się w Hotelu Topaz przy ul. Przemysłowej 34a w Poznaniu.
3.OKJW SIMPTEST może przeprowadzić każde szkolenie na sprecyzowany przez Zleceniodawcę temat, niezaproponowany w naszej ofercie, wynikły podczas opracowywania i wdrażania Systemów Zarządzania w Państwa Firmie.


Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Asystentka Prezesa
O.K.J.W. "SIMPTEST"
ul. Przemysłowa 34A, 61-579 Poznań
tel. 61/833 76 00, 863 20 82, fax.: 833 68 78
biuro@simptest.poznan.pl, www.simptest.poznan.pl

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!

Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.